Svenskekysten invadert av mystiske gule klumper

De gule klumpene er på størrelse med maiskorn og er drevet i land på ulike strender på svenskekysten mellom Havstenssund og TanumStrand.