Hun lover at motorveien til Oslo blir av beste sort

AV BESTE MERKE: E18 gjennom Follo skal bygges med den høyeste veiklassen som er i Norge i dag. Det spørs om Da Vinci-broen som Lisa Steinnes Rø står på, blir for smal.

AV BESTE MERKE: E18 gjennom Follo skal bygges med den høyeste veiklassen som er i Norge i dag. Det spørs om Da Vinci-broen som Lisa Steinnes Rø står på, blir for smal. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Veivesenet går for høyeste standard på E18 fra fylkesgrensa til Vinterbro.

DEL

Statens vegvesen går inn for å bygge de 16 kilometerne med ny E18 gjennom Follo med veistandard H9.

– Det er den høyeste veiklassen i Norge i dag. Forskjellen på H9 og H8, som er klassen under, er i hovedsak bredden på veiskulderen. Vi vil bygge med tre meter bred veiskulder på begge sider, H8 har 1,5 meter bred skulder, forklarer planleggingsleder Lisa Steinnes Rø i Statens vegvesen til oblad.no

Hva betyr dette for deg som bilist den dagen nye E18 fra Retvet i Ski til Vinterbro står klar? Forskjellen er ganske vesentlig den dagen uhellet er ute. Får du stans på bilen din, får hele bilen plass på veiskulderen uten at den forstyrrer trafikken på den firefelts brede motorveien.

Hvis du kjører E6 fra Oslo og nordover, eller E6 sydover mot Moss, kjører du på en vei av samme klasse som skal bygges gjennom Follo. Den totale bredden på veien er 25,5 meter inkludert veiskuldre.

Da Vinci-broen for smal

At veivesenet går inn for å bygge bedre og bredere vei, er likevel ikke grunnen til at Da Vinci-broen er for smal slik den er i dag.

– Nei, den utfordringen hadde vi fått uansett hvilken standard vi hadde valgt, om vi hadde valgt H8 eller H9, slår Steinnes Rø fast.

Forklaringen er enkel: Da den 108 meter lange limtrekonstruksjonen sto ferdig i 2001, var veistandardene smalere enn de er i dag.

– Da broen ble bygget, var det meningen at det skulle gå firefelts vei under. Men nå som standarden er endret, må man enten senke veien eller flytte broen. Det er ikke avklart ennå om broen får stå eller om den blir flyttet, understreker planleggingslederen for E18 gjennom Follo.

Mest trafikk i Follo

Standarden på den nye E18 gjennom Østfold varierer, men fra Momarken til Retvet er det H8. Statens vegvesens begrunnelse for å velge den høyeste klassen når motorveien skal bygges gjennom Follo, er tallenes klare tale:

– Her er det høyest trafikkmengde. At vi velger H9, betyr at når vi beregner fremtidig trafikk 20 år etter åpningen av den nye veien, er trafikkgrunnlaget så stort at vi må bygge vei i tråd med den høyeste klassen, sier planleggingsleder Lisa Steinnes Rø.

Ny E18 gjennom Ski og Ås skal gi økt trafikksikkerhet og bedre fremkommeligheten for trafikantene.

Fra 2007 til 2013 økte trafikken med 20 prosent på denne strekningen. I samme periode var det en dødsulykke der en person omkom. Det var 36 ulykker der 44 mennesker ble lettere skadet. Ti av ulykkene var møteulykker.

Artikkeltags