Selger Østfold-småbruket med skog, hyttetomter og brygger

Denne eiendommen ved Røsneskilen i Halden kommune har i dag inntekter på festeavgifter, bryggefester og parkeringsplasser. For sju millioner kroner kan den bli din.