I disse dager strever tusenvis av passasjerer med å komme seg fra Drammen til Asker og Oslo mens det pågår to ukers krisearbeid i Lieråstunnelen. Årsaken er at laget med sprøytebetong i tunnelen sprekker opp og faller ned.

Bane Nor har detaljerte planer klare for arbeid som gir buss for tog i lange perioder hvert år til og med 2021, skriver Aftenposten.

Det blir full stans hver sommer både på strekningen Drammen-Asker, og  Oslo S-Ås til og med 2021.

Også på Østfoldbanen blir det full stopp Oslo S og Ås på grunn av arbeidene med Follobanen. Strekningen stenges i perioder hvert år på sommerstid 2018–2021, samt ved påsketider og i en lang rekke helger frem til Follobanen står klar ved årsskiftet 2021/2022.

Følgende linjer rammes helt eller delvis av togstans 2018 – 2021:

  • Flytoget
  • L13 Drammen–Dal
  • L12 Kongsberg–Eidsvoll
  • Sørlandsbanen
  • R10 Drammen–Lillehammer
  • R11 Skien–Eidsvoll
  • L2 Ski-Skøyen
  • L21 Stabekk-Moss
  • L22 Skøyen-Mysen
  • R20 Oslo-Halden

Foreløpig har ikke Bane Nor og NSB bestemt seg for hva slags sommertrafikk som skal holdes i gang, men det kan bli perioder hvor det overhodet ikke kjøres tog mellom Drammen – Asker – Oslo S – Ås.

Årsaken er store arbeider på Skøyen stasjon, og at sporene i den problematiske Brynsbakken rett nord for Oslo S skal bygges om. I dag «sperrer» togene for hverandre, og det trengs flere spor.

2018:

Østfoldbanen stenges Oslo S–Ås 23. juni–5. august.

Dessuten i påsken, 29. mars-3. april.

Drammen-Asker stenges 23. juni–5. aug.

Dessuten i påsken: 4 døgn 29. mars–3. april

Skøyen stasjon stenger 48 timer 28.–29. juli.

2019:

(Oslo S-Ås, Ås-Halden opprettholder trafikk)

Østfoldbanen stenges 22. juni- 4. august

Dessuten i påsken, 18.–21. april

Drammen-Asker stenges 22. juni–4. aug.

2020:

Østfoldbanen stenges Oslo S–Ås 16 dager i påsken, 2.–18. april.

Drammen-Asker stenges 2.–18. april og 11. juli–2. august.

2021:

Østfoldbanen Oslo S–Bekkelaget i påsken, 23. mars–6. april.

Samme strekning stenges 28. juni–9. august. Det er ikke avgjort hvor stor påvirkning stengningene får for togtrafikken på resten av linjen.

Drammen-Asker stenges også i påsken 25. mars–6. april og 28. juni–9. august.