MARKER: Gode, gamle DS «Engebret Soot» på Ørje besto krengeprøven med glans. Det var Sjøfartsdirektorat som nylig avla dampskipet på Ørje en visitt.

Rolf Heed i Stiftelsen D/S Engebret Soot opplyser at inspeksjonen ble foretatt i forbindelse med at båtens tillatte passasjertall økes fra 18 til 30.
– Inspeksjonen ble foretatt mens båten lå fortøyd ved brygga. Tønner fylt med vann ble plassert på dekk og testet ut om stabiliteten var god nok.

– Vi har foreløpig ikke mottatt sluttrapport, men krengeprøven forløp uten problemer av noe slag, forteller han.
DS «Engebrets Soot» startet opp årets sesong med sin første tur i går. Deretter fortsetter turkjøringen til september.

– Turene går fra Ørje, noen ganger med slusing, og varer gjerne to-tre timer, opplyser Heed.
DS «Engebret Soot» ble bygd i Oslo i 1861 og er oppkalt etter kanalbygger Engebret Soot.