Samtlige organisasjoner for psykisk helse stiller krav til regjeringen om økt satsing på området i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse lørdag.

I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse har Mental Helse, Rådet for psykisk helse, Aurora, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og Kirkens SOS utarbeidet en felles kravliste til regjeringen for bedre psykisk helse i Norge.

– Den psykiske folkehelsa er under press, og det er i krisetider at vi må satse på psykisk helse. Når vi gjør opp regnskapet for koronapandemien, må vi telle med alle kostnader. Både de som ble direkte påvirket av koronaen, de med psykisk uhelse som ikke fikk hjelpen de trengte og de som utviklet psykiske helseutfordringer som følge av pandemien, skriver organisasjonene i en felles pressemelding.

Blant kravene som stilles til regjeringen er å gi midler til kommunene for å få i gang gode lavterskeltilbud, mer forebyggende arbeid i skolene, mulighet til å velge medisinfri behandling over hele landet og styrking av hjelpetelefoner.

Organisasjonene ber også om at regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord må tildeles nok penger til å kunne bli realisert. De vil også at pårørende skal høres og oppleve å bli ivaretatt og inkludert som en likeverdig samhandlingspartner rundt pasienten.

– Vi kan spare liv ved å forebygge bedre, og samfunnet kan spares for store kostnader ved forebygging av psykiske helseutfordringer, skriver organisasjonene.

(©NTB)