Oppvask i Høyre: Finstad opplyser selv at Høyre kan komme til å kaste ham ut av partiet

Frank Finstad velger nå selv å offentliggjøre at han har en usikker fremtid i Høyre.