Han er vilt- og utmarksforvalter i Indre Østfold kommune. Nylig søkte han Viken fylkeskommune om utvidet jakttid på kanadagås. Kommunen søker om fortsettelse av 15 dagers tidligere jaktstart på kanadagås i.

Indre Østfold kommune. Normalt er jakttiden 10. august til 23. desember. Svae søker om å få starte jakten allerede 26. juli og forlenge den ut januar.

– Spesielt viktig er det å starte jakten tidligere i sommerhalvåret. I stedet for skadefelling, kan vi ta ut kanadagjess under ordinær jakt. Det vil være til stor hjelp for bønder som får redusert sine avlinger på grunn av fuglenes beiting, men også for de som er plaget av møkk fra gjessene på strender og svaberg, sier han.

Svae sier til Smaalenenes Avis at han ennå ikke har fått svar på søknaden, men at en tilsvarende ble innvilget de to foregående årene.

De ødelegger åker og badestrender for tusenvis av kroner – nå har Pål Sindre en plan

De upopulære gjessene går en utrygg fremtid i møte