Det har vært knyttet spenning til hvem som skulle toppe listen til Skiptvet Senterparti etter at to av partiets topper ga beskjed om at de ikke var aktuelle. Ordfører Anne-Grethe Larsen bestemte seg for å gå tilbake til sin jobb som kirkeverge, og gruppeleder i kommunestyret, Tor Jacob Solberg, søkte fritak etter at han ble valgt til leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Skiptvet Senterparti har hatt sitt nominasjonsmøte, og nominasjonskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

– Det var synd at sittende ordfører Anne-Grethe Larsen ikke ville fortsette, men nominasjonskomiteen har jobbet med listen en stund og foreslått Ole-Kristian Skjelle på første og Oda Svae på andre plass, sier leder i nominasjonskomiteen, Ole-Kristian Skjelle.

Beholdt komiteen

Nettopp det at leder i nominasjonskomiteen Ole-Kristian Skjelle også var aktuell som ordførerkandidat har ført til noen ekstra runder i nominasjonsarbeidet.

– Det er en situasjon som bør unngås, så vi tok det først opp i styret, og etter hvert med fylket. Men dette er en vanskeligere problemstilling i større kommuner hvor det kan være iver og kamp for å få toppstillingene. Det var ikke så strengt at vi måtte bytte komite, i en mindre kommune er man tross alt mer glad for at man får rekruttert folk til posisjonene, sier Skjelle.

Han er glad for at han har med seg et godt team på andre og tredje plass, Oda Svae og Terje Grønlund. Svae er i dag leder av hovedutvalget for kultur og helse, mens Grønlund leder utvalget for plan- landbruk og teknikk. Grønlund har vært gruppeleder i kommunestyret etter at Tor Jacob Solberg søkte fritak.

Lang erfaring

Ole-Kristian Skjelle har lang erfaring fra politikken i Skiptvet, og har vært med i styre og stell siden tidlig på 1990-tallet. Forrige kommunestyreperiode hadde Skjelle en pause fra politikken, men da han stilte på listen igjen i 2019 ble han kumulert fram fra 12. til 4. plass.

– Det var veldig hyggelig, sa Skjelle da.

– Og nå er du fit for fight til å bli ordfører?

– Ja, det er jeg, det kan bli artig. Det utfordringer, selvfølgelig, med stram økonomi, men for oss politikere blir det spennende å samarbeide med en ny rådmann nå.

– Tror du Sps dårlige resultater på meningsmålingen vil ha noe så si for lokalvalget?

– Det er en reell mulighet for at Sp kan få ordføreren i Skiptvet, men vi ser jo at også lokalpolitikken preges av nasjonale trender. Jeg synes at det er litt urettferdig, for eksempel at høyere strømpriser blir brukt mot Sp nå, vi har tross alt vært mot utenlandskabler og det å gi fra seg kontrollen hele tiden, sier Ole-Kristian Skjelle.