Ole (25) var den siste som ble hengt på Galgebakken

Ole Gabrielsen Foss fra Dalarne var 13 år da han rømte hjemmefra, stakk over grensen og endte sitt liv på frifot i vårt distrikt. Han er den siste som ble hengt på Galgebakken i Kongsvinger.