Askim-firma er oppløst – annet selskap står uten daglig leder