Økende koronasmitte i Värmland – kan ta lang tid før grensen åpnes

For at indre østfoldinger igjen skal kunne krysse svenskegrensen ved Ørje karantenefritt må smittetallet mer enn halveres i Värmland.