Øivind reagerer kraftig på svaret fra Telenor da nettet forsvant: – Maktarroganse av verste sort

I løpet av få år skal kobbernettet til Telenor fases ut.