Knusende seier – flagget til topps på Søndre Opsal

Onkel Erland Krog får ikke kjøpe en storgård i Marker på odel. Nevøen Kjetil Krog får beholde Søndre Opsal.