I innstillingen til kommunestyremøtet 01.11.22 foreslår administrasjonen å lukke kommunestyremøtet når punktet som gjelder «Status innbyggertorg Tomter» kommer opp.

FAU ved Tomter skole oppfordrer politikerne våre til å be om åpenhet om denne saken, da den påvirker Tomter på så mange måter.

Tomter er bygda i kommunen som vokser raskest, og det er all grunn til at dette vil fortsette nå når Blix(Follo)tunnelen åpner i Desember 2022. Folketallet har økt med 34,7% siste 10 år, fra 1551 til 2089 (kilde: SSB). Utbyggingen her er på ingen måte over, med sentrumsnære tomter klare, mer innspilt til arealplanen og Solbergåsen ferdig regulert med inntil 720 boenheter, vil dette kunne doble bygdas befolkning over de neste 30+ år.

Elevtallet på Tomter Skole har vokst med 48% på de siste 10 år (fra 169 til 250 elever), og har allerede sprengt kapasiteten sin. Planen som ligger til grunn i dag er å bygge ut Tomter skole med 2 nye klasserom, ta i bruk ubrukte områder i underetasjen og noen mindre ombygginger ellers. I tillegg skal 2 undervisningsrom legges til vårt nye innbyggertorg som etter planen skal være klart til sommeren 2023. Ettersom dette bygget ikke engang er påbegynt, er det ingen grunn til å tro at våre barn skal få gleden av dem i løpet av den nærmeste tiden. Utbyggingen vil kun dekke dagens behov, og ikke være i nærheten av nok til å møte Tomter Skoles behov allerede om 5-8 år.

Tomter skole ligger i dag på Engen, hvor skolen i dag har et totalt areal (inklusive bygninger, parkeringsplasser etc) på ca 12 daa. Kravet til uteområde for barna på en skole med inntil 300 barn er 10 daa. Reelt lekeområde for barna (uten bygg, parkeringsplass og områder de ikke får lov å oppholde seg på) er i dag under 6 daa. En skole med over 300 barn skal (ifølge retningslinjene) ha et uteområde på 15 daa, og hele Engen (ink bygninger, veier, brannstasjon, dagens innbyggertorg mm.) er 18 daa.

Kommunen signerte for 2,5 år siden en avtale om at nytt innbyggertorg skulle stå ferdig allerede til sommeren 2023. Siden den tid har ingenting skjedd, mens vi har tomme lokaler stående på Tomter.

Vi oppfordrer derfor kommunen til å vurdere andre lokaler til nytt innbyggertorg, på midlertidig eller permanent basis, og heller gjøre dagens innbyggertorg om til undervisningsrom.

Dagens innbyggertorg ligger i umiddelbar nærhet til skolen, som sparer elevene for å måtte ferdes ut i trafikk og potensielt farlige situasjoner. Lokalene har god størrelse, alt samlet på ett plan, og med vann og avløp klart. Denne løsningen bør kunne gjøres avtale om på kort tid og vil gi kommunen og utbyggere et lengre perspektiv på å finne de optimale fremtidige løsningene.

I dag er det mangel på områder som er lagt inn i arealplanen avsatt for fremtidig offentlig utbygging. Om Tomter skal fortsette å bygges ut i samme tempo vil det blir behov for mulighet for å bygge skoler, barnehager, hall, kommunale og statlige tjenester i gåavstand til togstasjon på Tomter.

FAU ved Tomter skole ønsker at Indre Østfold kommune setter av relevante sentrumsnære områder til fremtidig offentlig utbygging på Tomter, deriblant hele Engen (skolen, dagens innbyggertorg og gamle brannstasjonen) samt Snekkeriveien 6 (Gullenga). Gullenga er den eneste gjenværende eiendommen som kommunen eier i umiddelbar nærhet til alt, og bør ikke bebygges med boliger. Den er også et viktig utfartsområde for barna på Tomter skole, hvor FAU har lagt ned mye tid og ressurser tidligere år for å gjøre området attraktivt.

På tirsdag håper vi dere velger å holde møtet åpent, slik at vi alle får informasjon om hva status er på planene er for Tomter innbyggertorg og skole.

Med vennlig hilsen et samlet FAU ved Tomter skole

Mer om samme tema:

Ingenting skjer, og både innbyggere og ansatte begynner å bli utålmodige