Mandag skapte snøfallet som pågikk jevnt og trutt gjennom dagen, store problemer i ettermiddagstrafikken. Sted etter sted kom meldinger om kollisjoner, utforkjøringer og busser som sto fast.

Nå er det mer snø på vei, og nok en gang er det sendt ut gult farevarsel for vår del av landet. For deler av Østlandet er det ventet 10-20 cm snø. I Agder og Telemark er det ventet ennå mer; 25-40 cm. Der er farevarslet på oransje nivå.

Bil på taket og kjedekollisjon - store utfordringer i trafikken

I farevarslet står det at det fra natt til fredag ventes 10-25 cm snø, og at nedbøren avtar fredag kveld.

– Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører, anbefaler Meteorologisk institutt.

Videre står det at konsekvensene kan bli sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.