Nytt direktørskifte på Scandic Brennemoen – trøgsting overtar