20 barn i Spydeberg får ikke barnehageplassen de har krav på: – Det er krise

– LEDIG PLASS:En av avdelingene ved Blomsterenga barnehage som stod ferdig i 2012 skal stå tom samtidig som 15-20 barn ikke har fått barnehageplassen de har krav på.

– LEDIG PLASS:En av avdelingene ved Blomsterenga barnehage som stod ferdig i 2012 skal stå tom samtidig som 15-20 barn ikke har fått barnehageplassen de har krav på. Foto:

Foreldre i Spydeberg har fått avslag på søknaden, til tross for at barna ifølge loven har krav barnehageplass.

DEL

SPYDEBERG: 20. mars fikk foreldre i Spydeberg svar på søknaden om barnehageplass. Foreldre til 20 barn fikk sjokk da de oppdaget at poden ikke har fått innvilget barnehageplass fra høsten av, til tross for at de etter loven har krav på det.

 – Vi oppfyller alle kriterier

Therese Färnstrøm har en treåring som oppfyller alle kriterier for å få barnehageplass. Hun har vært i møter med kommunen om situasjonen. Da fikk hun beskjed om at dette gjelder langt flere foreldre og barn enn bare hennes familie.

 – Vi oppfyller alle kriterier. Jeg ble veldig skuffet da vi fikk beskjed om at det var mulighet for at vi ikke får barnehageplass i det hele tatt. Da vi fikk avslaget i posten kunne det nesten se ut som at vi heller ikke har krav på det, men det har vi jo. Det er krise om en ikke får barnehageplass. For folk må jo jobbe og alle kan ikke gå hjemme med barna, sier Therese Färnström.

LES OGSÅ: Foreslo å kutte i politikernes godtgjørelse – ble ikke godt mottatt

Spydeberg kommune bekrefter at det er 15–20 barn som ikke har fått barnehageplassen de har krav på.

– Det er også ekstra provoserende når vi vet at det finnes en avdeling i Blomsterenga barnehage som er stengt og tom. Det er mange innflyttere til kommunen og det bygges masse her, men jeg tror ikke folk får lyst til å flytte hit om de får vite at de ikke er barnehageplasser nok til oss som bor her fra før. Jeg håper at kommunen finner en løsning. Det må de bare, for det blir ikke færre barn, mener hun.

Smaalenenes Avis har vært i kontakt med flere Spydeberg-foreldre som er frustrerte over situasjonen og redde for at barna skal miste viktig sosialisering.

LES OGSÅ: Vil spare 750.000 kroner på å droppe kommunal kontantstøtte – men flertallet tviholder på ordningen

 – Ikke tvil om at de har rett på barnehageplass

Kommunalsjef May Kirsti Heggelund sier kommunen jobber med å få på plass en løsning på plassmangelen.

– Vi forstår at det er frustrerende å få avslag på en barnehageplass en i utgangspunktet har rett på. Det er ikke tvil om at de det gjelder har rett på barnehageplass. Vi har oversikt over alle som har rett på barnehageplass i kommunen, men vi kan ikke garantere her og nå at alle får plass. Vi jobber for å få det til og finne en løsning, sier Heggelund.

Hun forklarer at det i hovedsak er økt tilflytting som er årsaken til den akutte plassmangelen. Dersom situasjonen vedvarer vil det være et brudd på barnehageloven.

LES OGSÅ: Spydeberging kan provosere med ny bok: – Jeg stikker fingeren inn i vepsebolet

– Vi har fysisk plass

Kommunen risikerer likevel ikke noen form for straff for lovbruddet. Dersom det ikke finnes rom i budsjettene for å øke antall plasser blir det opp til politikerne å bevilge mer penger for å løse problemet. Foreløpig vet ingen når en avgjørelse blir tatt.

– Vi har fysisk plass, så vi ser på mulighetene for å åpne en ny avdeling. Det er et ressursspørsmål og et politisk anliggende. Vi har et budsjett vi må forholde oss til, men vi jobber med å få på plass løsninger innenfor de rammene vi har, sier Heggelund.

LES OGSÅ: Mor og sønn får mer tid sammen – glad for kontantstøtte

– Vi har et håp om at vi skal få dette i land og kobler inn politikken om det blir behov for mer midler. For å opprette en ny avdeling er det naturlig at en også må opprette flere stillinger. Det er midler en i utgangspunktet ikke har, forklarer kommunalsjefen.

– Barnehageloven sier at kommunen må ta høyde for økt tilflytting når de skal opprette barnehageplasser. Har en jobbet godt nok med å skaffe nok barnehageplasser i Spydeberg kommune?

 – Antall tilflyttinger og etableringer er litt uforutsigbart. Vi har lagt en befolkningsvekst til grunn i våre vurderinger, men en kan alltids si at vi sikkert kunne gjort et enda grundigere arbeid i forkant, mener hun.

Artikkeltags