Ønsker seriøse aktører velkommen til Rygge

FORUTSETNINGER: – Fylkeskommunen ønsker virksomhet på Rygge, men ting må gå riktig for seg, skriver fylkesordfører Ole Haabeth.

FORUTSETNINGER: – Fylkeskommunen ønsker virksomhet på Rygge, men ting må gå riktig for seg, skriver fylkesordfører Ole Haabeth.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Det sier fylkesordfører Ole Haabeth.

DEL

(Halden Arbeiderblad) I en pressemelding skriver han blant annet dette:

– Østfold fylkeskommune ønsker fortsatt liv og fortsatt virksomhet på Rygge, men vi må være sikre på at alt går riktig for seg, og i riktig rekkefølge.

– Samferdselsdepartementet har henvendt seg til Østfold fylkeskommune med spørsmål om vår holdning til en eventuell konsesjonsoverdragelse. Konstituert fylkesrådmann Odd Roald Andreassens svar er:

– «Fylkeskommunen ønsker ethvert initiativ med sikte på å få til framtidig drift på Rygge velkommen. Fylkeskommunen har ikke fått presentert det foreliggende initiativ og har følgelig ikke mulighet til å vurdere innholdet og realismen i det. Dersom Rygge Airport AS, på samme måte som for dagens driftsselskap, tilfredsstiller de teknisk – operasjonelle og sikkerhetsmessige krav som stilles, og for øvrig driver i tråd med de lover og retningslinjer som gjelder, anbefales at selskapet gis konsesjon på de vilkår som gjelder. Østfold fylkeskommune legger til grunn at dersom selskapet ikke skulle klare å etablere drift, bortfaller konsesjonen og blir ikke til hinder for eventuelt andre initiativ.».

– Jeg håper dette klargjør Østfold fylkeskommunes syn. Vi og Rygge sivile lufthavn vil samarbeide med alle seriøse aktører som ønsker å overta både konsesjon og terminalbygg.

Artikkeltags