Enkelt lånetriks sparer deg for 100.000 kroner

DNBs forbrukerøkonom Silje Sandmæl forklarer forskjellen på annuitets- og serielån. (Mediehuset Nettavisen)

DNBs forbrukerøkonom Silje Sandmæl forklarer forskjellen på annuitets- og serielån. (Mediehuset Nettavisen)

Artikkelen er over 3 år gammel

De aller fleste nordmenn som tar boliglån velger lånetypen som koster desidert mest.

DEL

(Romerikes Blad) [Nettavisen:] Norske boliglån består stort sett av to lånetyåer, Serielån og annuitetslån der det siste dominerer.

- Annuitetslån har en sterk posisjon blant norske lånetakere. Dette skyldes nok at mange ønsker faste og forutsigbare månedlige terminbeløp selv om det skulle ende opp med å koste dem mer i lengden, kommenterer DNBs forbrukerøkonom Silje Sandmæl overfor Nettavisen.

ed annuitetslån betales et fast terminbeløp med både renter og avdrag. Ved serielån holdes avdragsdelen fast, mens rentebetalingene varierer med størrelse på det gjenværende lånet. Det gjør at de første terminbeløpene blir størst.

Sparer 92.509 kroner på å velge serielån

Hun trekker frem et vanlig eksempel:

Du tar opp et lån på 2 millioner kroner med en tilbakebetalingstid på 30 år, og en rente på 2,5 prosent. Terminbeløpet for annuitetslånet blir 7902 kroner per måned, mens det første terminbeløpet for serielånet blir 9722 kroner (synker for hver måned).

Sum renter annuitetslånet: 844.645,81 kroner
Sum renter serielånet: 752.136,22 kroner

Et serielån gir deg altså 92.509 kroner mindre i betalte renteutgifter totalt. sammenlignet med et annuitetslån.

- Grunnen til dette er at du med et serielån betaler en høyere avdragssum de første 12 årene, på 1.700 kroner mer per måned. Deretter vil terminbeløpene bli like store som ved et annuitetslån, for så å minke gradvis slik at beløpet til slutt vil bli lavere enn hos annuitetslånet, sier Sandmæl.

(et mulig alternativ for å gjøre annuitetslånet billigere er å korte ned betalingstiden gjennom å øke terminbeløpet til tilsvarende første terminbeløp i serielånet)

- Velger du å betale ned lånet over 22,8 år i stede for 30 år vil du oppnå den samme månedlige terminbeløpet som ved serielån. Da ender rentekostnadene på 621.787 kroner, altså 130.349 kroner mindre enn ved ett serielån på 30 år.

Livssituasjon og likviditet bør avgjøre valget

- Selv om sluttsummen blir lavere ved å velge et serielån fremfor annuitetslån med en betalingstid på under 22,8 år er det ikke sikkert at dette passer for deg og din livssituasjon. Er du for eksempel i etableringsfasen kan det være vanskelig å håndtere en høyere regning de første 12 årene, sier Sandmæl.

En viktig påminnelse er at dersom du fortsatt mulighet til å spare i BSU, vil det være mer økonomisk lønnsomt å spare de 1.700 kronene du må betale ekstra på serielånet og heller få skattefradraget og de høye rentene.

- Er du eldre og ønsker å betale avdrag kan derimot serielån være en god ide siden terminbeløpene gradvis blir mindre etter hvert som lånet nedbetales. På denne måten får du mindre å betale når du blir pensjonist.

Et valg om fordeling av livsinntekt

Privatøkonomiekspert Rune Pedersen i smartepenger.nodeler Sandmæls oppfatning.

- Når det gjelder valget mellom annuitets- eller serielån så dreier det seg for folk flest om likviditet. Hvor mye penger har jeg råd til å betale hver måned og hvor mye ønsker jeg å betale hver måned? Ønsker jeg å spinke og spare i dag for heller å ha bedre råd i fremtiden, eller ønsker jeg å ha jevnt god likviditet både i dag og i fremtiden. Det hele blir på en måte ett spørsmål om hvordan du vil fordele livsinntekten din, sier Pedersen.

Nedbetaling av lån er smart spareform

Han tror problemet for mange, i hvert fall de siste årene, har vært at litt for mange boliglånskunder har valgt avdragsfrie boliglån.

- Det er ikke alle dette passer for. Tvungen sparing via avdrag på boliglån er generelt et godt privatøkonomisk råd for mange, minner han om.

Via to kalkulatorer på  smartepenger.no kan du selv regne ut hvordan totale renter endrer seg ved ulike lånebeløp, nedbetalingstider og terminbeløp for annuitetslån og serielån:

Serielånskalkulator

Annuitetslånkalkulator

Mer om annuitetslån og serielån:

Annuitetslån er et lån der summen av avdrag og renter er den samme ved hver betalingstermin. I begynnelsen utgjør renten en stor og avdraget en liten del av det beløp (annuiteten) som betales ved hver termin. Etter hvert som gjelden reduseres, blir rentebeløpet stadig lavere og avdraget tilsvarende større.

Serielån blir nedbetalt med like store avdrag ved hver terminbetaling gjennom hele nedbetalingstiden. Etter hvert som avdragene reduserer lånet, blir rentebetalingen stadig mindre. Terminbeløpet blir derfor lavere for hver gang.

Artikkeltags