FOLLO: I helgen gjøres de siste forberedelsene, og fra mandag klokka 05.00 blir det store endringer i kjøremønsteret. Folk må beregne ekstra reisetid, opplyser Vegvesenet.

Kjøremønstret følger samme system som ved stengingen i fjor, hvor rushtrafikken inn og ut av Oslo ledes inn i det åpne tunnelløpet, mens motgående trafikk ledes på fylkesvei 156, om Nesset. Det er her køen gjerne oppstår, forbi Vinterbrosenteret.

– Stengeperioden i år er tre uker kortere enn i fjor, ti uker, mot tretten i fjor, sier seksjonsleder for tunnelrehabilitering i Akershus, Marita Birkedal.

– Likevel blir dette en betydelig belastning på veinettet ikke minst i Ås kommune, og vi oppfordrer spesielt de som reiser mot rushretningen, til å vurdere om de kan reise kollektivt, samkjøre eller se om de kan reise på et annet tidspunkt.

Millitær øvelse

Som om ikke det var nok – underveis i byggeperioden starter NATO-øvelsen Trident Juncture. da skal 40.000 soldater og 20.000 kjøretøyer fraktes til og fra øvelsen – mellom Borg havn i Fredrikstad og Midt-Norge.

– Dette blir en ekstra belastning på toppen av en presset situasjon. Dessverre er det ingen vei utenom at dette kommer samtidig. Tunnelen må oppgraderes, og øvelsen er viktig for Norge, slår Birkedal fast.

Statens vegvesen har sammen med politi, nødetater, Forsvaret, transportnæringen og lokalmiljøet utarbeidet egne nødrutiner for denne perioden, og patruljebiler skal kontinuerlig kjøre gjennom tunnelen.