Utnyttes som vikarer uten lønn – krever tiltak

BLITT TRYGGERE: Eilen Hammer Nyengen (22) sier at det har blitt lettere å si nei når hun blir bedt om å ta vikartimer. Tar studentene vikartimer når de er utplassert kan det gå utover utdanningen deres.

BLITT TRYGGERE: Eilen Hammer Nyengen (22) sier at det har blitt lettere å si nei når hun blir bedt om å ta vikartimer. Tar studentene vikartimer når de er utplassert kan det gå utover utdanningen deres. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Eilen Hammer Nyengen ber Høgskolen i Østfold gjøre mer for å sikre at lærerstudentene ikke blir utnyttet.

DEL

Eilen Hammer Nyengen (22) sier at Høgskolen i Østfold bør gjøre mer for å sikre at studentene ikke blir utnyttet av praksisskolene som vikarer. Vikartimene kan sørge for at praksisen til lærerstudentene ikke er gyldig, siden det er krav om at studenten skal veiledes i undervisningen.

– Selv om det er klare retningslinjer som vi blir bedt om å lese, så tror jeg ikke studentene helt vet hva de kan si nei til når de er i praksis, mener hun.

– Jeg tror ikke lærerstudentene er klare over at å godta vikartimer kan gå utover utdanningen deres, sier 22-åringen fra Havnaas i Indre Østfold.

LES OGSÅ:

Etterlyser ny fadderordning

Studenten fra Havnås studerer i Halden og på Høgskolen i Østfold på tredje året. Hammer Nyengen sier det med tiden har blitt lettere å hevde sin rett når en er utplassert på skolene.

– Den perioden jeg er inne i nå er den beste og ryddigste jeg har hatt. Nå har jeg ikke blitt brukt som vikar. Med erfaringen fra tre utplasseringer har jeg blitt tryggere på hva som ikke er greit, sier hun.

Nå etterlyser hun en ny fadderordning som skal gjøre det lettere for studentene å si nei til å bli utnyttet. Smaalenenes Avis har vært i kontakt med flere lærerstudenter som forteller at de blir satt inn som vikarer for å dekke hull i bemanningen.

– Vi burde fått mer informasjon om hvordan vi skal håndtere situasjonen når skolene setter oss inn som vikarer. For eksempel burde Høgskolen i Østfold sørge for at førsteårsstudentene får besøk av studenter som har vært i praksis tidligere, mener hun.

– Da kan de eldre lærerstudentene dele sine erfaringer fra å bli satt inn i vikartimer. Slik kan skolen forberede oss på hvordan vi skal unngå å bli utnyttet av praksisskolene, sier lærerstudenten.

– Som fersk lærerstudent er det vanskelig å si «nei» når vi blir brukt som vikarer. For vi er avhengige av et godt forhold med praksislæreren og skolen for å bestå utdanningen. Derfor protesterer vi ikke, sier Hammer Nyengen. 

Høgskolen: – Gi oss beskjed

Dekan Kjersti Berggraf Jacobsen har sagt til Smaalenenes Avis at høgskolen kjenner til at enkelte studenter har blitt brukt som vikarer, men mener problemet ikke er utbredt. På spørsmål om høgskolen kan gjøre mer for å forhindre at lærerstudentene blir utnyttet svarer hun slik:

– At lærerstudenter blir utnyttet som vikarer når de egentlig skal ha praksis er helt klart ikke greit. Vi har ikke opplevd det som et stort problem, men dersom studentene mener at det er slik så må de ta kontakt med oss, slik at vi kan sette inn tiltak, sier Berggraf Jacobsen.

GI BESKJED: Kjersti Berggraf Jacobsen er dekan ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold. Hun ber studentene gi beskjed om de blir brukt som vikarer.

GI BESKJED: Kjersti Berggraf Jacobsen er dekan ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold. Hun ber studentene gi beskjed om de blir brukt som vikarer. Foto:

– Kan en slik fadderordning som lærerstudenten nevner være aktuelt?

– Forslaget hennes kan være et godt forslag. Det kan ikke jeg ta stilling til her og nå i avisen. Det må i så fall drøftes av flere på høgskolen. For hvis vikarbruken er et problem som blir hysjet ned så må vi sette inn tiltak. Men da må studentene komme til oss og si fra. Slik at vi får gjort noe med dette og ta kontakt med skolene det gjelder, sier hun.

– Vi får ikke gjort noe med dette når vi ikke får beskjed om at det er slik, sier Berggraf Jacobsen.

– Gjør skolen nok for å forhindre at utnyttelsen skjer?

– Vi ser soleklare på hvordan dette skal foregå. Både i samarbeidet med praksisskolene og til studentene gjennom plan for praksis. Det informerer vi om på praksisseminarene før hver praksisperiode, mener hun.

Artikkeltags