Svenske forskere: Jo mer likestilling det er i landet – jo større forskjeller er det mellom kvinner og menn

ULIKT: Svenske forskere har påvist at personlighetstrekkene til menn og kvinner er større i land med stor grad av likestilling, enn i andre land med mindre likestilling. Bildet er fra markeringen av Kvinnedagen i Fredrikstad 8 . mars 2018.

ULIKT: Svenske forskere har påvist at personlighetstrekkene til menn og kvinner er større i land med stor grad av likestilling, enn i andre land med mindre likestilling. Bildet er fra markeringen av Kvinnedagen i Fredrikstad 8 . mars 2018. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Svenske forskere har gjort personlighetstest på 130.000 personer fra 22 land.

DEL

Når folk vurderer sine egne personligheter – de trekkene som gjør oss til dem vi er – er forskjellen mellom menn og kvinner større i likestilte land, viser en studie utført av Göteborgs universitet i samarbeid med Högskolan Väst og Högskolan i Skövde.

Forskerne sendte ut pressemelding på tirsdag om sine funn.

I studien svarte over 130.000 personer fra 22 land på en personlighetstest. Testen måler personlighetstrekk som finnes hos alle mennesker og som innenfor psykologien omtales som «the Big Five»: åpenhet, samvittighetsfull, ekstrovert/introvert, velvillighet og følsomhet.

Forskerne har beregnet de gjennomsnittlige forskjellene mellom menns og kvinners resultater for hvert land, og deretter sammenlignet med det aktuelle landets likestillingsnivå ifølge målinger gjort av World Economic Forum.

– Bekrefter tidligere studier

– Resultatene, som bekrefter tidligere studier innenfor dette området, viser at høyere likestillingsnivå forbindes med større personlighetsforskjeller mellom menn og kvinner, skriver de svenske forskerne i sin pressemelding, og fortsetter:

– I land med veldig høyt likestillingsnivå, som Sverige og Norge, er forskjellene omtrent dobbelt så mye som i land med betydelig lavere likestillingsnivå, som Kina og Malaysia.

Med hjelp av personlighetstesten fant forskerne ut at kvinnene rangerte seg selv som mer urolige (følsomme), mer sosiale (ekstrovert/introvert), mer nysgjerrige (åpenhet), mer omsorgsfulle (velvilighet) og ansvarsfulle (samvittighetsfulle) enn rangeringen mennene gjorde. Og disse forskjellene mellom kjønnene var altså større i land med høy grad av likestilling.

Mulige årsaker

– I den grad det går an å klassifisere disse egenskapene som typisk kvinnelige, så er vår tolkning at menn og kvinner trekkes mot mer tradisjonelt kjønnsrollemønster når landene blir mer progressive (mer likestilte mellom kjønnene, red. anm.). Hvorfor det er slik vet vi ikke, dessverre kan vi ikke se noen forklaring i det datamaterialet vi har nå, uttaler Erik Mac Giolla, som er fil. dr. i psykologi.

– En mulig tolkning er at mennesker i progressive, likestilte nasjoner har større mulighet til å utrykke medfødte biologiske forskjeller. En annen teori er at mennesker i disse landene har et større behov for å være feminine og maskuline, sier Petri Kajonius, dosent i psykologi og adferdspsykologi.

De svenske forskerne mener at for å finne årsakene til sine funn, bør et evolusjonært perspektiv kombineres med de kunnskapene vi har om menneskers oppførsel i sosiale sammenheng.

Artikkeltags