Få norske boliger er tilpasset en aldrende befolkning

Har du tenkt på at du kanskje ikke kan fortsette å bo der du bor når du blir gammel?