Ivar (54) står på sitt – anker sykkelbot fra Mosseveien helt opp til Høyesterett

I tingretten ble Ivar Grøneng frikjent for ulovlig sykling, i lagmannsretten dømt for å ha hindret trafikken da han syklet i kollektivfeltet på E18 Mosseveien høsten 2018.