Storaksjon i Oslofjorden: 16 straffesaker opprettet så langt

Politiet, Fiskeridirektoratet og Statens Naturoppsyn hadde onsdag fellesaksjon på Oslofjorden. I kikkerten hadde de ulovlige teiner, garn, torskefiskere og generell ferdsel på sjøen. Det ble opprettet en rekke straffesaker, og hele 120 teiner ble beslaglagt. – Vellykket aksjon, mener lederen.