Foreslår å legge ned Utrykningspolitiet – raser mot forslaget

Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Trygg Trafikk mener det kan rasere trafikksikkerheten.

DEL

Utrykningspolitiet (UP) bør legges ned, og trafikkoppgavene overføres til politidistriktene, skriver Broom.

Det er blant forslagene som nylig ble lagt fram av et offentlig utvalg nedsatt på vegne av Regjeringen, for å vurdere politiets særorganer.

– Dette vil kunne føre til en rasering av trafikksikkerheten på norske veier, advarer direktør i Trygg Trafikk Jan Johansen.

– Vi frykter at trafikksikkerhet vil bli nedprioritert i politidistriktene i konkurranse med andre oppgaver. Færre politikontroller kan i ytterste konsekvens føre til at liv og helse kan gå tapt, sier Johansen.

LES OGSÅ: Ung mann var alt for hard på gassen - lappen røyk

Trygg Trafikk er sikre på at nasjonalt fagmiljø innen trafikksikkerhet vil fraråde en nedleggelse av Utrykningspolitiet (UP). UP er en garantist for at trafikksikkerhetsarbeidet blir prioritert, og at dette skjer på en kunnskapsbasert og systematisk måte, mener de.

Politikontroller viktig for å få ned ulykkene

UP har ca. 280 stillinger landet rundt som er øremerket til å jobbe med trafikksikkerhet og står for 90 prosent av alle forelegg på fartsforseelser. Forskning viser at høy fart og kjøring i ruspåvirket tilstand er de to viktigste årsakene til dødsulykker i Norge. Det enkelttiltaket som har størst dokumentert effekt mot nettopp dette er politikontroller.

LES OGSÅ: Mann i 20-årene kjørte så fort at lappen røk

– Trafikksikkerhet har vært en salderingspost i flere politidistrikt i mange år. Derfor er vi svært bekymret over dette forslaget, sier Johansen, i en pressemelding.

I strid med nasjonale føringer

I sin innstilling argumenterer utvalget for å legge ned UP for å: «Oppnå en mer fleksibel og effektiv bruk av politikraft til alle former for kriminalitetsbekjempelse.» Anbefalingen er i strid med den viktige rollen UP og kontrollvirksomheten beskrives å ha i ferske nasjonale stortingsmeldinger om trafikksikkerhet og Nasjonal transportplan.

– Utvalget stoler blindt på at Politidirektoratet, gjennom signaler til politidistriktene, skal sørge for at trafikksikkerheten blir ivaretatt. Det tror vi ingenting på. Politidistriktene har så mange oppgaver de skal prioritere at det er stor fare for at de vil nedprioritere trafikksikkerhetsarbeidet, sier Johansen.

Ambisiøse mål

Trygg Trafikk tror, i likhet med Norges Politilederlag, at dersom UPs ansvarsoppgaver og ressurser blir overført til politidistriktene vil trafikksikkerhetsarbeidet over tid bli svekket, skriver Broom.

LES OGSÅ: Stanset av UP etter å ha kjørt grisefort på E18

Regjeringen har gjennom Nasjonal transportplan satt svært ambisiøse mål om maksimalt 350 omkomne og hardt skadde veitrafikken innen 2030.

– Med redusert politiinnsats på veiene når vi ikke målene i ny Nasjonal transportplan, og nullvisjonen, advarer Johansen.

Artikkeltags