Sjåføren skulle fylle tanken, men glemte en vesentlig ting