Flere opplyser skatteetaten om skjulte formuer

Skattedirektør Hans Christian Holte.

Skattedirektør Hans Christian Holte. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

(Østlandets Blad) I første halvår tok rekordmange personer kontakt med Skatteetaten for å fortelle om verdier som skulle vært beskattet tidligere. I samme periode ble verdier på til sammen 8 milliarder kroner skattlagt.

I første halvår kontaktet 295 personer Skatteetaten for å fortelle om verdier som skulle vært rapportert inn tidligere. Det er det høyeste antallet som har kommet på et halvår, og nesten en dobling fra i fjor.

– Stadig flere bestemmer seg for å handle rett. I perioden like etter avsløringene om Panama Papers registrerte vi en dobling i antall personer som kontaktet oss om frivillig retting. Det tyder på at folk er påvirket av økt oppmerksomhet rundt beskatning av eiendeler i utlandet og ønsker å ordne opp. Den internasjonale trenden med økt utveksling av finansiell informasjon mellom myndighetene er nok også en viktig forklaring på økningen sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Skattlagt 8 milliarder kroner

Skatteetaten ferdigbehandlet totalt 206 saker om frivillig retting i første halvår, med samlede vedtak på 8 milliarder kroner i formue og 263 millioner kroner i inntekt. Det er en dobling fra første halvår 2015. Dette er akkumulerte tall for opptil 10 år. Hvis du har hatt 1 million kroner på konto i mange år, beregnes det skatt av formuen i opptil 10 år tilbake, så vedtaket kan bli at det regnes skatt av en formue på 10 millioner kr. Det blir beregnet renter på skatten som skulle vært betalt, men du får ikke tilleggsskatt.

1,4 milliarder kroner til felleskassa

Skatteetaten begynte å føre statistikk på frivillig retting i 2007, og har behandlet ferdig rundt 1500 saker siden da. Om lag 59 milliarder kroner i formue og 2,3 milliarder kroner i inntekt har blitt frivillig innrapportert, med estimert 1,4 milliarder kroner i økte skatteinntekter. 

Hva er frivillig retting?

Frivillig retting tilbyr skattebetalere en mulighet til å få fastsatt riktig skatt i ettertid. Du slipper straff så lenge du kommer til Skatteetaten på eget initiativ og oppgir all relevant informasjon. Da blir skatten beregnet for opptil ti år tilbake i tid, og tillagt renter. Ordning gjelder både for verdier i utlandet og i Norge. I utgangspunkt skal all formue og inntekt, også utenlandske pensjoner, verdipapirer, bankkonti og eiendom i utlandet føres på selvangivelsen.

– Skatteetaten forhåndsutfyller mye informasjon om norske forhold, men du er selv ansvarlig både for å sjekke at dette er riktig og for å legge til om noe mangler, sier Holte.

Artikkeltags