NTB: Dødeligheten blant koronasmittede har falt betraktelig etter vaksineringen. I høst døde rundt 0,09 prosent av de smittede, ifølge Folkehelseinstituttet.

Totalt anslår FHI at 128.000 nordmenn har blitt smittet av sykdommen i perioden fra 1. august til 31. oktober i år. 118 av dem døde.

Det betyr at én av 1.084 smittede dør i snitt.

Tallene baserer seg på anslag for antall smittede, og inkluderer både de som har fått smitten påvist og antatte uregistrerte tilfeller.

Fortsatt er risikoen for død klart størst for de eldste pasientene. I aldersgruppen 70–79 år er andelen døde blant de smittede beregnet til 0,86 prosent, mens den er på 4,5 prosent i aldersgruppen 80 år+.

– Tabellen viser at selv med god vaksinasjonsdekning er det en klar aldersgradient. Denne sykdommen er betydelig farligere for eldre, skriver FHI i sin siste risikorapport , hvor tallene blir presentert.

– Vaksinen mildner sykdommen

Det understrekes at tallene ikke er sortert på vaksinerte og uvaksinerte.

Men en foreløpig analyse av over to tusen innlagte pasienter i alderen 18–79 år tyder på at de fullvaksinerte hadde 43 prosent lavere risiko for intensivbehandling og 26 prosent kortere opphold på sykehuset.

– Dette indikerer at vaksinasjon mildner sykdomsforløpet, også for dem som legges inn i sykehus, konkluderer FHI.

Anslagene fra FHI viser at totalt 0,67 prosent av de smittede ble innlagt på sykehus i høst, og at 0,12 prosent havnet på intensivbehandling.

Kraftig fall i dødelighet

Andelen innlagte og døde blant de smittede har falt betraktelig fra før vaksineringen begynte. I perioden fra 1. juni- 15. desember 2020 – altså før vaksineringen startet – beregnet FHI at den totale andelen døde blant de smittede var på 0,27 prosent, tre ganger så høyt som dagens tall.

Tallene ble omtalt i FHIs siste risikovurdering i 21. desember 2020.

Den gang ble dødeligheten i alderen 80 år+ beregnet til 9,4 prosent, så også i denne gruppen er den mer enn halvert.

I samme periode ble om lag 1,5 prosent av de smittede innlagt på sykehus og 0,23 prosent mottok intensivbehandling. Så også her er det omtrent en halvering av andelen.

(©NTB)