Kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman kan overfor kommunens egen nettside, bekrefte at åtte av de ni nye tilfellene i Sarpsborg er knyttet til utbruddet etter den religiøse feiringen i trossamfunnet Al-Ghadir i Skjeberg. I Fredrikstad har trolig alle de nye tilfellene sammenheng med feiringen.

- Det er svært høye tall og det gjør selvsagt situasjonen alvorlig. Det som er positivt er at vi ennå ikke har oppdaget smittespredningen fra miljøet til andre deler av samfunnet. Det er også veldig bra at personer i miljøet tar initiativ til testing og at de overholder karantenen, sier kommuneoverlegen.

– Dagens tall er rekordhøye når vi ser Sarpsborg og Fredrikstad sammen. Dermed er det ikke noe som tyder på at utbruddet går mot slutten. Men siden smitten ikke går utover miljøet, har vi fortsatt kontroll, sier Bergman.

Det er fortsatt flere hundre personer i karantene. Nye skoleklasser i Sarpsborg tas ut i karantene som følge av nye smittede i dag. Vi kommer tilbake til detaljer om dette så snart disse er klare. Denne saken vil bli oppdatert.