Stortinget har vedtatt en erstatningsordning for vernepliktige som skal dekke tap for soldater som skader seg i tjeneste.

Ordningen ble sendt ut på høring tidligere i år og ble vedtatt av Stortinget tirsdag.

– De som kalles inn til førstegangstjeneste, skal ikke risikere selv å måtte bære eventuelle tap for skader de påføres i tjenesten, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Vernepliktige vil få dekket sitt fulle økonomiske tap for all personskade som oppstår i forbindelse med tjenesten.

– Vi har et særlig ansvar for å sørge for at de som gjennomfører sin lovpålagte tjeneste, har tilstrekkelige og forutsigbare erstatningsordninger, sier Gram.

Fram til nå har det vært yrkesskadeforsikringsloven med sine vilkår som har avgjort om vernepliktige ville få full dekning av økonomisk tap. Disse vilkårene har i mange saker ikke vært dekkende for vernepliktige.

(©NTB)