Tidligere i år søkte eier Ole Bjørn Gyving Hoppestad om tillatelse til å bygge om deler av den gamle låven i Osloveien 170. Det fikk han tillatelse til av Indre Østfold kommune.

Men under ombyggingsarbeidet raste deler av den sammen. Derfor måtte Hoppestad søke om endring av tillatelsen. Og det fikk han.

Den delen som var planlagt for ombygging, var i så dårlig forfatning at den delvis raste sammen under ombyggingsarbeidet. Det var tidligere gjort uheldige endringer på bærekonstruksjoner, og det var mye råte, skrev han i søknaden.

Hoppestad har tidligere uttalt til Smaalenenes Avis at det var nødvendig å rive mer enn planlagt fordi betonggulvet i deler av låven knakk i biter og sørveggen var på vei til å rase ut. Det gamle grisehuset hadde store råteskalder-

– Vi må ta hensyn til at bygningen ligger nær gang- og sykkelveien pluss at den er godt synlig, uttalte han da.

Den nye låven blir lavere enn den gamle, men får et vanlig låvepreg med kledning.

Låven skal brukes til lager og redskapshus samt lagring av korn fra gårdens 200 dekar, og ikke minst høy til hester og storfeproduksjon som Hoppestad driver andre steder.