Mannen i hjørnekontoret på brannstasjonen i Mysen er født og oppvokst i Haugesund. Navnet hans har med nederlandsk far å gjøre. De siste syv årene har han jobbet for brannvesenet i Levanger.

Nå ser han fram til å starte med blanke ark i Indre Østfold brann og redning. Pents etterfølger Bjørn Stolt som hadde stillingen fram til i fjor. I en periode har Geert Olsen vært konstituert brannsjef. Olsen går tilbake til stillingen som varabrannsjef og beredskapsleder.

Pents er bosatt ved Eidsvoll. Under tiden som brannsjef i Levanger ble det ukependling, og det samme blir det med jobben i Indre Østfold. Å ha kontor og arbeidsplass i Mysen er faktisk et stort framskritt, med tanke på pendleravstanden.

Han skal selv delta i vaktordningen for innsatsledere, det vil si øverste brannbefal. I disse periodene må han bo og overnatte lokalt.

Ingeniørutdannet

Brannsjefen er utdannet som branningeniør og hms-ingeniør, der hms står for helse, miljø og sikkerhet. Han er svært opptatt av ansattes helse og at de skal beskyttes mot skader på jobben. De utsettes for mange farer og han er svært opptatt av ansattes trygghet og sikkerhet, det være seg i brannbil på vei til utrykning eller faren som oppstår

– Hvorfor søkte du deg til Indre Østfold?

– Fordi jeg hadde lyst til å være med på å videreutvikle brannvesenet. Jeg synes det er spennende, sier han.

– Har du fulgt med på hva som er skjedd i løpet av den tiden vi har hatt ett felles brannvesen i Indre Østfold?

– Ja, noe har jeg fått med meg, men bare i grove trekk. Detaljene har jeg ikke satt meg inn i, sier Pents, men legger til at det «alltid» vil være noe trøbbel når brannvesen slår seg til felles interkommunalt selskap, men mener at dette løser seg med tiden. Han har for øvrig så langt svært godt inntrykk av sine nye medarbeidere og hvordan det jobbes, både med beredskap men også forebyggende.

Norconsult as er i gang med å utrede hvordan framtidens brannvesen skal se ut i Indre Østfold. I dag har regionen seks brannstasjoner og et betydelig antall ansatte på deltid. De har egentlig en annen jobb ved siden av. I tillegg har brannvesenet en del heltidsansatte både i beredskap og som brannforebyggere (feiing og tilsyn).

– Fordelen med deltidsansatte er at dette er folk med andre yrker, og som ofte har gode praktiske løsninger når vi er ute, sier Pents.

– Og lokalkunnskap....

– Ja, ikke minst det.

– Har du fått besøkt alle brannstasjoner ennå?

– Nei, men jeg har snakket med alle stasjonsansvarlige for å danne meg et bilde av hvordan ting fungerer og hvordan man ser på situasjonen. Jeg skal selvfølgelig ut og treffe alle.

Fjellklatrer

– Hva gjør Rigman Pents på fritiden, er du en sjøens eller fjellets mann?

– Det er nok mest fjellet, selv om jeg er født og oppvokst ved kysten. Jeg er glad i å reise og er ofte på tur med sammen med kona både i Norge og Europa. Dessuten liker jeg å klatre i fjell, sier han, og innrømmer at det finnes andre regioner av landet med flere klatrefjell, men han har allerede fått med seg at det finnes klatretilbud i Askim.

Indre Østfold får ny brannsjef – derfor takket Rigman ja til toppjobben