Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) advarer mot økt flomfare på sørøstlandet fra og med fredag kveld. Dette på grunn av mye regn. Faren ventes å avta lørdag kveld.

LES OGSÅ: Her ble det flom – rør og kummer i splitter ny gangvei klarte ikke å få unna regnet

NVE skriver:

«Fra i kveld frem til lørdag ettermiddag ventes mye regn på deler av Østlandet. Det er allerede stor vannføring i mange elver. Mye

(artikkelen fortsetter under kartet)

regn vil gi økende vannføring i vassdrag på Østlandet. Det ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver. I områdene som får mest nedbør ventes flomvannføring på gult nivå. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.»

Dette er rådene fra Norges vassdrag og energidirektorat:

  • Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker).
  • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
  • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Les mer om flomfaren her