I en ny undersøkelse fra Opinion sier tre av ti at de i desember drikker mindre alkohol enn vanlig. Kun én av ti svarer at de drikker mer alkohol.

– Alkoholkonsumet er nå på rekordlavt nivå så langt i pandemien. Begrenset skjenking i utelivet og fravær av julebord og fester er nok en viktig grunn, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I undersøkelsen Norsk koronamonitor har Opinion gjennom hele pandemien spurt nordmenn om hvordan alkoholkonsumet deres har vært den siste uken, sammenlignet med en normal uke før koronautbruddet.

I desember sier kun 8 prosent at de har et høyere alkoholkonsum, mens 29 prosent har et lavere konsum. 63 prosent sier at konsumet er uendret.

Mange har lavere konsum

Andelen som oppgir lavere konsum, er i desember 10 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for pandemien. Andelen med lavere konsum er også 5 prosentpoeng høyere enn i november, som hittil var en rekordmåned for lavere konsum.

Totalt for hele pandemien sier 9 prosent at de har fått et høyere alkoholkonsum enn normalt etter koronautbruddet, mens 19 prosent har fått et lavere konsum. Resten oppgir at konsumet er uendret.

Skjenkestopp og salgsvekst

Regjeringen innførte fra 7. november en nasjonal skjenkestopp ved midnatt. I Oslo er det innført full skjenkestopp, og i flere andre kommuner er det også strengere skjenkeregler enn dem regjeringen har innført nasjonalt.

Under koronapandemien har alkoholsalget i Norge økt kraftig. Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det omsatt 29,3 prosent mer ren alkohol i Norge i tredje kvartal i år enn i samme kvartal i fjor. Vinmonopolet har også meldt om stor salgsvekst. I november økte salget med 43 prosent sammenlignet med i fjor. At det nå er tilnærmet full stopp i grensehandelen er trolig noe av årsaken.

(©NTB)