Nordhagens siste dag

Det var en rar dag i Hurrahølet da Nordhagen Billakkering skulle tømmes og Nordhagen selv hadde sin aller siste arbeidsdag.