NHO med skrekkbeskjed til norske boligeiere

Egenkapitalen kan reduseres kraftig.