Nesten like mange døde som fødte i Indre Østfold

Indre Østfold fikk 63 flere innbyggere første kvartal i år, men det skyldes ikke høye fødselstall.

DEL

I våre tre kommuner døde det 111 personer i årets tre første måneder. Antallet fødte endte på 115. Det gir et lite fødselsoveskudd på fire personer for regionen som helhet i kvartalet, men går vi bak tallene ser vi at at det er Indre Østfold kommune som alene sørger for at det i det hele tatt er fødselsoverskudd, for både i Marker og Skiptvet var det et fødselsunderskudd i kvartalet. (Se tabell under)

Ved å trykke på kartet kan du se befolkningsutviklingen i din kommune det siste året, fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal i fjor.

De tallene viser at Indre Østfold samlet hadde en økning på 439 personer i løpet av det siste året; det vil si IØ kommune økter med 449 personer, mens Skiptvet (-2) og Marker (-8) opplevde befolkningsnedgang i løpet av det siste året.

LES OGSÅ: Nå er vi over 52.000 innbyggere i Indre Østfold

Det er innflytting, spesielt til Indre Østfold kommune, som sørger for at regionen fortsatt opplever folkevekst og i sum økte folketallet med 63 personer til 52.255 personer i kvartalet.

Ifølge Statistisk sentralbyrås ferske kvartalstall økte folketallet med 4.775 personer til 5.372.350 innbyggere i løpet av første kvartal i år. Men bak tallene skjuler det seg store forskjeller.

I 176 av landets 356 kommuner sank folketallet i kvartalet.

Kommune Folketall 1/1 2020 Folketall 1/4 2020 Endring Fødte Døde
Indre Østfold kommune 44.792 44.863 +71 99 84
Skiptvet 3.805 3.804 -1 5 8
Marker 3.595 3.588 -7 11 19
Sum IØ 52,192 52.255 +63 115 111

Kilde: SSB.no

Artikkeltags