Etter at regjeringen den syvende april varslet at de kom til å gradvis gjenåpne Norge, har det oppstått noen misforståelser med hensyn til gjenåpningen av skole og barnehager. En av disse er at barna skal fungere som «forsøkskaniner» og stå fremst i «krigslinjen», som Hansen skriver i sitt leserinnlegg. Paradoksalt nok så er det nettopp for barnas beste at man velger å gjenåpne skoler og barnehager.

Smitteverntiltakene er til for å beskytte de av oss som befinner seg i risikogruppene for viruset. I Norge er dette definert som personer over 65 år og voksne mennesker med kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom og kreft. I tillegg tror man at mennesker med svekket immunforsvar og de med sykdommer som gir nedsatt lungefunksjon også er i risikogruppen.

Barn er ikke i risikogruppen, tvert imot, de er kanskje den største smittekilden, fordi mange av dem knapt nok viser symptomer på sykdommen. Så når skoler og barnehager ble stengt så var det ikke for å beskytte barna, men de barna omgås og for å få kontroll på epidemien.

En annen misforståelse, som Hansen også presenterer, er at smitteverntiltakene har som hensikt å stanse epidemien. Den egentlige hensikten er å få epidemien under kontroll, noe man får ved å kontrollere smitteraten. Før de strenge tiltakene ble innført smittet hver av de smittede 2,5 nye personer. Når regjeringen nå velger å løsne opp på tiltakene, så er det fordi hver smittede smitter 0,7 nye personer. Med andre ord har regjeringens tiltak, og folkets dugnad, resultert i at man har klart å stanse den eksponentielle utviklingen.

Regjeringens valg av gjenåpning av skoler og barnehager som et av de første tiltakene de går tilbake på, er ikke for å sette barna i frontlinjen. Det er fordi man har vurdert at barn er en av gruppene som har mest å vinne på å komme tilbake til hverdagen. Selv om hverdagen vil være annerledes i lang tid fremover.

Det er mange barn som av ulike grunner ikke har det så bra hjemme, og som derfor trenger skole eller barnehage som en trygg arena i hverdagen. Så igjen, det er et fokus på hva som er best for barna som ligger til grunn for gjenåpningen, de skal ikke teste vannet for resten av befolkningen.

Til slutt så er det viktig å også presisere at barn som befinner seg i en risikogruppe, eller har nær familie som befinner seg i en risikogruppe, selvfølgelig ikke skal tilbake i skole eller barnehage.