Småbarnsmor lurte til seg over 100.000 kroner

Internkontrollen hos Nav avdekket at kvinnen ikke hadde oppgitt korrekte opplysninger.