Ofre for Nav-skandalen har stevnet staten. De ber om oppreisningserstatning og full forsinkelsesrente etter at flere ble feilaktig dømt for trygdesvindel.

Interesseorganisasjonen for ofrene, Foreningen Nav-opprydningen, stevner staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Nav og Justisdepartementet, viser stevningen som NRK og Aftenposten har fått tilgang til.

I stevningen krever Nav-ofrene erstatning på 37 millioner kroner for 7.500 saker som er meldt inn så langt.

I tillegg krever interesseorganisasjonen innsyn i en rapport fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2014. Foreningen mener den fastslo at departementet forsto at Navs praksis var lovstridig lenge før skandalen ble kjent, skriver Aftenposten.

– Vi håper at staten nå tar ansvar, innrømmer sin skyld og viser vilje til å rydde opp, som de har sagt siden skandalen sprakk, sier Rune Talseth, en av saksøkerne i saken, til NRK.

Tolket regelverket feil

Siden 2012 har Nav feiltolket EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Det har resultert i at minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse i tidsrommet 2014-2019, viser tall fra Riksadvokaten.

Staten har nektet Nav-ofrene oppreisning med begrunnelse i at det ikke er hjemmel i norsk rett for dette.

SV: En ny skandale

Kommunalpolitisk talsperson Grete Wold i SV støtter Nav-ofrene i saken og sier det er en ny skandale at ofrene for Nav-skandalen ikke har fått tilstrekkelig erstatning og oppreising.

– Det burde ikke være ofrene som rydder opp. Det burde regjeringen gjøre selv. Det er deres ansvar. Før Solberg-regjeringen, og nå Støre-regjeringen. Og feilaktige dommer må selvfølgelig strykes fra strafferegisteret, sier hun til NTB.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) ønsker ikke å si noe om innholdet i søksmålet som er rettet mot staten.

– Staten vil komme med et tilsvar til stevningen i henhold til frist fra Oslo tingrett, skriver hun i en epost til NTB.