Vedtaket om en skadefellingskvote på åtte ulver i region 4 og 5 er altfor høyt, mener Naturvernforbundet, som har klaget på avgjørelsen.

Vedtaket gjelder for sesongen 2020 i Oslo, Akershus og Østfold (rovviltregion 4) og Hedmark (rovviltregion 5).

– Altfor mange ulver skytes, og 18 ulver er skutt på under ett år. Vi må minne om at ulven er en kritisk truet art, den er fredet og den helnorske bestanden er på knappe 40 ulver, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

(©NTB)