Firmaet til Frank omsetter for millioner – frykter kutt i Posten kan tvinge dem til å flytte

Endringer i postloven kan gi store utslag for næringslivet.