Seks firmaer rammet av Gresvig-konkursen

DEL

NæringslivsloggenCais Holding a.s. i Skiptvet har endret formålet sitt. De skal heretter eie aksjer i andre selskaper og verdipapirer samt alt hva hermed står i forbindelse. Utvikle, forvalte og drifte egne og andres IT-løsninger, salg av service- og konsulenttjenester, samt annen virksomhet som har sammenheng med dette. Virksomheten kan drives av selskapet selv, av datterselskaper eller gjennom deltakelse i andre selskaper eller i samarbeid med andre.

Et annet Skiptvet-firma, Citygroup a.s., har endret navn til KK Bygg Holding a.s.

Firmaet på Ramstad ved Mysen som selger campingvogner og campingbiler har til nå hatt navnet Ferda Mysen a.s. Nå har det vært en navneendring. De skal heretter hete Ferda Norge a.s.

Det er en rekke firmaer som er rammet av den gigantiske Gresvig-konkursen. Disse ble slått konkurs mandag: Gresvig a.s., Gresvig detaljhandel a.s., Gresvig Retail Group a.s., Gresvig Stormarked a.s., Sportshuset Holding a.s. og Sportshuset Outlet a.s.

Østen Owren fra Østre Gausdal gikk ble valgt som styreleder ved Smaalenene Hotell a.s. Firmaet er nå slettet. Eventuelle krav eller innsigelser må meldes til styreleder innen seks uker.

Kilde: Brønnøysundregistret.

Artikkeltags