Fem nye firmaer opprettet – den ene skal tilby dykking