I Askim sentrum, eller mer presist Guderudgata og nederste del av Kirkegata, har det vært graving som igjen har medført at disse gatene har vært stengt for biltrafikk i mange måneder. I denne perioden har all trafikk fra Trøgstadveien måttet kjøre rundt og forbi det farlige Gimmingkrysset, som har blitt enda mer trafikkfarlig enn tidligere, og kjøre opp Rådhusgata hvis hensikten var å komme til Askim sentrum.

Jeg har stilt flere spørsmål til kommunestyremøte tirsdag 7. februar. Hva har alt dette arbeidet i sentrum kostet til nå? Er nevnte arbeid satt ut på anbud med fast pris på alt sammen? Hva vil den totale summen bli for alt arbeid med vann og avløp i Guderudgata og nederste del av Kirkegata? Hvorfor har det stått helt stille i flere uker med et stort hull i veien? Når vil arbeidet i disse gatene bli ferdig? Vil sluttsummen være i henhold til det som er budsjettert? Er det tatt konsekvensutredning og har entreprenøren fått god nok informasjon? Hadde det vært mulig å grave nye grøfter rundt de gamle slik at man kunne unngå alle kabler osv.?

Til det mer generelle rundt vann og avløp: Hvordan er budsjettoppfølgingen når det gjelder vann og avløp? Hvordan er prioriteringslisten over hva som skal utbedres i 2023 og hvordan er økonomien rundt dette? Hvilke innsparingsmuligheter finnes på dette område i 2023?

Slik jeg ser det er det et under at flere firmaer i området ikke allerede har gått konkurs, for det går knapt an å komme fram til fots.