I uke 4 og 5 ble det funnet mer smittsomme virusvarianter i rundt 8 prosent av smittetilfellene. Om få uker kan variantene dominere smittebildet.

– Hvis vi ikke klarer å slå ned de lokale utbruddene med britiske og sørafrikanske virusvarianter, vil de raskt få fotfeste og øke i antall. Da kan de i løpet av få uker utgjøre flertallet av alle koronatilfeller i Norge, skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en epost til NTB.

Han forteller at av de snaut 4.000 smittetilfellene som ble påvist i uke 4 og uke 5, er drøyt 300 med den britisk virusmutasjonen, samt et titalls med sørafrikansk mutasjon.

– Det vil si at rundt 8 prosent av alle personer som fikk påvist koronavirus disse to ukene hadde en mer smittsom variant, sier Nakstad.

Utbrudd

Fredag ble det registrert 425 nye smittetilfeller i Norge. Det er over dobbelt så høyt som snittet den siste uken og det høyeste siden 21. januar.

Dette skyldes derimot etterregistrering etter en teknisk feil. Ifølge FHI er det fremdeles en svak nedgang i antall smittede i Norge. Antall meldte koronatilfeller basert på prøvedato så langt i uke seks er 1.136, mot 1.222 på samme tid i uke fem.

Kurven har likevel flatet ut de siste par ukene etter en kraftig nedgang i deler av januar.

– Stagneringen av smittenedgangen som vi ser denne uken skyldes at det pågår smitteutbrudd i mange kommuner på Østlandet og Vestlandet. Ved flere av disse utbruddene er det påvist muterte virus.

Tidoblet smitte

Nakstad forteller at det vil være avgjørende at karantene ved innreise og etter nærkontakt med smitteførende personer overholdes.

– Når det først glipper og smitten begynner å spre seg i samfunnet, er tidsfaktoren viktig. De nye virusvariantene ser ut til å smitte videre veldig raskt, ofte i flere ledd på en uke, sier han.

– En smitteførende person kan derfor i verste fall bli opphav til ti nye smitteklynger i løpet av en uke. Dersom smitten får spre seg videre i ytterligere en uke før den oppdages, kan man raskt stå overfor 100 smittetilfeller som må kartlegges gjennom omfattende testing og smittesporing i kommunene.

– Da blir det veldig krevende å vinne tilbake kontrollen over smittespredningen uten kraftige mobilitetsreduserende tiltak i de befolkningsområdene som kan være påvirket, legger han til.

Skjult smitte

Den assisterende helsedirektøren sier at flere og større utbrudd også vil øke sjansene for skjult smitte i befolkningen.

– Akkurat nå beregner FHI at norske kommuner fanger opp nærmere 60 prosent av alle smittetilfeller. Jo flere og større utbrudd vi får, jo større sannsynlighet er det for at den skjulte smitten også øker i befolkningen.

(©NTB)