Nådde ikke fram med anke – brannmann blir sittende i varetekt

«Det er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken, for eksempel ved å fjerne spor eller påvirke forklaringene til øvrige mulige gjerningspersoner, vitner og fornærmede dersom han løslates nå.»