Nabolag svært bekymret og krever tiltak – lederne i byen må ta grep, sier stortingspolitiker

Nabolaget rundt Oscars gate beskrives av en beboer som et belastet område hvor det både skjer overfall og annen kriminalitet.